ប្រទេសកម្ពុជា មានគំរោង​ធ្វើវិសោធនកម្ម​​ច្បាប់កាសែត ឆ្នាំ ១៩៩៥ ឡើងវិញ
ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 7 April, 2015   ម៉ោង 10:05

សមាគមកម្ពុជាការពារអ្នកកាសែត ​(CAPJ) ​ដោយមាន​សហព័ន្ធ អ្នកកាសែតអន្តរជាតិ (IFJ) ជួយថវិកា និងដោយ ការយល់ព្រម ជាមួយក្រសួងព័ត៌មាន ​(MOI) ផង គ្រោងរៀបចំ​ វេទិកា ពិភាក្សា ធ្វើវិសោធនកម្ម ច្បាប់​សារព័ត៌មានកម្ពុជា ឆ្នាំ​១៩៩៥។